นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
700/452 หมู่ 7, ถนนบางนา - ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

เบอร์ติดต่อ
+ 66 (0) - 3845 - 6600