กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในบริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
บริษัทจะประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์นี้

In case there are cases of COVID-19 infected person in Thai Nok Co., Ltd.
the official report will be announced on this homepage.